Skip to content Skip to footer

Zarzadzanie serwisem

Jednym z celów naszych spotkań jest poznanie zagadnień ekonomicznych mających wpływ na poziom rentowności warsztatu.

Podstawowe informacje

Dowiemy się, jak stwierdzić, kiedy w skali miesiąca serwis zarobi na swoje koszty i kiedy zacznie przynosić zysk. A także czy dysponuje odpowiednią liczbą pracowników do osiągania rentowności na założonym poziomie.

 • Wstęp do analizy kosztów; podział kosztów
 • Koszt roboczogodziny a stawka za roboczogodzinę

 • Próg rentowności

 • Wskaźniki pracy serwisu: produktywność, efektywność, wykorzystanie i inne
 • Struktury organizacyjne, planowanie pracy serwisu i planowanie napraw,

 • Rola szefa serwisu,

 • Stanowiska pracy a kompetencje pracowników

 • Współpraca z magazynem części zamiennych

 

Systemy wynagrodzeń w warsztacie

Jest to część szkolenia z zarządzania serwisem / rentowności  skierowana dla szefów serwisów oraz osób zarządzających.

 • analiza czasu pracy, absencja chorobowa i urlopy na żądanie, popyt na usługi,
 • warunki pracy, sposób zarządzania serwisem, organizacja pracy
 • kodeks pracy a realia serwisowe
 • wynagradzanie, w tym analiza efektywności, analiza wskaźnikowa, ocena jakości wykonywanej pracy
 • system motywacyjny
 • rekrutacja nowego pracownika

 

Cena kursu 250zł netto 1h  czas trwania zależy od zakresu omówionych zagadnień

Leave a comment