Skip to content Skip to footer

Obsługa klienta, komunikacja, sprzedaż

W zależności od potrzeb zaproponujemy odpowiedni zakres szkolenia.

 • Podstawy: co jest ważne w sprzedaży a oczekiwania klientów
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna: dopasowanie się do rozmówcy
 • Cele, jakie stawiamy sobie przed komunikacją
 • Podstawowe techniki prowadzące do porozumienia lub zrealizowania sprzedaży
 • Aktywna komunikacja, słuchanie i zadawanie pytań
 • Właściwa prezentacja rozwiązania / usługi / produktu, fakty a opinie
 • Rozmowa przez telefon
 • Sprzedaż komplementarna
 • Sytuacje trudne oraz reklamacje
 • Domykanie sprzedaży
 • Tzw. typy klienta
 • Wartości, którymi kieruje się klient / rozmówca i jakie to ma znaczenie dla dojścia do porozumienia w komunikacji / sprzedaży
 • Wywieranie wpływu, techniki perswazji na różnym poziomie zaawansowania
 • Asertywność i emocje w rozmowie oraz zarządzanie stresem

Cena kursu 250zł netto/1h czas trwania zależy od zakresu omówionych zagadnień

Leave a comment